Wybierz język:

Automatyka przemysłowa tworzona z pasją

  

 

 

 

Dozowanie wody

 

Woda odgrywa w przemyśle bardzo ważną rolę. Dozownik wody pozwala dokładnie odmierzyć odpowiednią ilość wody usprawniając proces produkcji. Jeżeli istnieje potrzeba dozowania wody o określonej temperaturze np. w piekarni, odpowiednim urządzeniem będzie dozownik-mieszacz wody.

 

 

Dozowanie substancji ciekłych

 

Odmierzenie odpowiedniej ilości cieczy, która nie występuje pod ciśnieniem np. polepszacz do pieczywa, jest możliwe przy użyciu dozownika substancji ciekłych. Produkowany przez nas dozownik cieczy pozwala również usprawnić proces konfekcjonowania płynów.

 

 

Regulacja temperatury

 

Utrzymywanie odpowiedniej temperatury jest bardzo ważne w wielu procesach produkcyjnych. Regulator temperatury umożliwia regulację temperatury np. pieca piekarniczego.Oferujemy szeroką gamę regulatorów temperatury dostosowanych do różnych procesów automatyki przemysłowej.

 

 

Regulacja wilgotności

 

Regulowanie wilgotności jest szczególnie ważne w procesach suszenia. Regulator wilgotności w połączeniu z układem pomiarowym umożliwia sterowanie wilgotnością np. w trakcie suszenia makaronu. Opracowany przez nas układ pomiarowy wilgotności zdobył szczególne uznanie w przemyśle piekarniczym, gdzie jest stosowany w bardzo trudnych warunkach panujących w garowni.

 

 

Sterowanie procesami

 

Każda automatyzacja procesów produkcyjnych wymaga elementu sterującego. Produkujemy sterowniki mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

 

 

Pomiar i rejestracja temperatury

 

Diagnostyka w trakcie produkcji często jest kluczowym elementem pozwalającym eliminować błędy produkcyjne. Rejestrator temperatury pozwala uzyskać informacje o zmianach temperatury w trakcie procesu produkcyjnego.

 

 

Pomiar i rejestracja wilgotności

 

Diagnostyka w trakcie produkcji często jest kluczowym elementem pozwalającym eliminować błędy produkcyjne. Rejestrator wilgotności pozwala uzyskać informacje o zmianach wilgotności w trakcie procesu produkcyjnego.

 

 

Rejestracja dla systemu HACCP

 

Automatyczny pomiar i rejestracja temperatury i wilgotności rozwiązuje problem ręcznego pomiaru tych wielkości wymaganego przez system HACCP. System Rejestracji Danych pozwala automatycznie tworzyć dokumentację HACCP.