Wybierz język:
Strona Główna > Oferta > Sterowanie > Sterowniki wytwarzania zakwasu > Sterownik wytwarzacza zakwasów SWZ
Sterownik wytwarzacza zakwasów SWZ
Sterownik wytwarzacza zakwasów SWZ

Sterownik SWZ jest specjalizowanym dwukanałowym regulatorem mikroprocesorowym do sterowania pracą urządzeń, w których wytwarzany jest zakwas w produkcji piekarniczej. Sterownik steruje procesem realizując funkcje czasowe, włącza i wyłącza mieszadło oraz pompę. Dzięki wprowadzeniu nastawy ilości litrów do wypompowania po zakończeniu procesu, urządzenie może zostać wykorzystane do dozowania zakwasu.

 

Sterownik posiada dwa niezależne wejścia pomiarowe do pomiaru temperatury. Odczyt temperatury możliwy jest w każdym momencie po naciśnięciu klawisza podglądu. Sterownik nie steruje temperaturą tylko ja mierzy w dwóch punktach. Sterownik może realizować jeden z dwóch cykli procesu. Wybór czasu procesu dokonywany jest z klawiatury w fazie programowania sterownika. W urządzeniach do wytwarzania zakwasu sterowniki SWZ gwarantują powtarzalność procesu technologicznego.

 

W zależności od zapotrzebowania regulatory mogą sterować bezpośrednio stycznikami, bądź półprzewodnikowymi układami mocy (triaki ,tyrystory). Współpracują z czujnikami typu PT100.

 

Funkcje:

 • sterowanie procesem w czasie,
 • pomiar temperatury,
 • liczba wejść pomiarowych: 2
 • zakres temperatury mierzonej: 99 °C
 • rodzaj czujnika temperatury: PT100
 • sterowanie: stycznikami lub półprzewodnikowymi włącznikami mocy
 • możliwość programowania parametrów przez użytkownika
 • dźwiękowa i świetlna sygnalizacja stanów alarmowych
 • pamięć nieulotna do zapamiętania ustawionych parametrów
 • kontynuacja procesu po przerwie w zasilaniu
 • typowe zastosowania: sterowanie wytwarzaniem zakwasu