Wybierz język:
Strona Główna > Oferta > Sterowanie > Sterowniki czasowe > Mikroprocesorowy sterownik czasowy URM72-T
Mikroprocesorowy sterownik czasowy URM72-T

STEROWANIE CZASOWE 

Urządzenie może działać w jednym z następujących trybów:

  •   załączyć przekaźnik na określony czas. Po upłynięciu zadanego czasu przekaźnik jest rozłączany,
  •   załączyć przekaźnik po upłynięciu zadanego czasu, aż do momentu zwolnienia go za pomocą klawiszy,
  •   załączyć przekaźnik po upłynięciu zadanego czasu na zadany uprzednio czas, 
  •  cyklicznie załączać i zwalniać przekaźnik.