Wybierz język:
Strona Główna > Oferta > Sterowanie > Sterowniki czasowe > Mikroprocesorowy sterownik czasowy TRM12-T
Mikroprocesorowy sterownik czasowy TRM12-T

Przekaźnik czasowy TRM12-T jest urządzeniem pozwalającym na realizacje funkcji czasowych z zastosowaniem jednego przekaźnika przełącznego. Sterowanie odbywa się za pomocą pokrętła z przyciskiem, co pozwala na wygodne wprowadzanie nastawy (czasu) oraz na włączenie/wyłączenie odliczania w dowolnym momencie. Ten sposób sterowania jest doceniany przede wszystkim przez piekarzy, którzy pracując w rękawicach mają trudności z obsługą urządzeń poprzez tradycyjne klawisze.

 

Urządzenie może działać w jednym z następujących trybów:

  • Załączyć przekaźnik na określony czas. Po upłynięciu zadanego czasu przekaźnik jest rozłączany.
  • Załączyć przekaźnik po upłynięciu zadanego czasu, aż do momentu zwolnienia go za pomocą klawisza.
  • Załączyć przekaźnik po upłynięciu zadanego czasu na zadany uprzednio czas.
  • Cyklicznie załączać i zwalniać przekaźnik.

 


Czas może być ustawiany:

  • W godzinach i minutach
  • W minutach i sekundach
  • W sekundach i setnych częściach sekundy

 


Urządzenie może być wyposażone w dodatkowe wejście umożliwiające podłączenie zewnętrznego przycisku wyzwalającego / zatrzymującego odmierzanie czasu. Na życzenie możliwe jest przygotowanie wersji z opcją łączenia urządzeń w kaskady, sterowanej przez interfejs komunikacyjny MODBUS ASCII lub realizującej indywidualnie przygotowany algorytm sterowania.