Wybierz język:
Strona Główna > Oferta > Sterowanie > Sterowniki wytwarzania zakwasu > Sterowniki wytwarzacza zakwasów BIO1 + BIO2
Sterowniki wytwarzacza zakwasów BIO1 + BIO2

Sterownik BIO1 jest jednym z dwóch specjalizowanych regulatorów mikroprocesorowych sterujących pracą żurownika. Drugi sterownik to BIO2. Sterownik BIO1 steruje procesem odmierzając czas poszczególnych faz, dokonuje pomiaru temperatury i na tej podstawie utrzymuje zadaną temperaturę poprzez sterownie grzałkami i agregatem chłodzącym. Ponadto sterownik transmituje aktualny stan procesu do sterownika BIO2.

 

W zależności od zapotrzebowania regulatory mogą sterować bezpośrednio stycznikami, bądź półprzewodnikowymi układami mocy (triaki, tyrystory). Współpracują z czujnikami typu PT100.

 

Sterownik BIO2 jest drugim ze specjalizowanych regulatorów mikroprocesorowych sterujących pracą żurownika. Sterownik BIO2 steruje pracą pompy i mieszadła, odmierzając czas załączenia pompy ,czas pracy i pauzy mieszadła. Ponadto sterownik odbiera informację o aktualnym stanie procesu od sterownika BIO1.

 

W zależności od zapotrzebowania regulator może sterować bezpośrednio stycznikami. bądź półprzewodnikowymi układami mocy (triaki, tyrystory).

 

Zastosowanie sterowników BIO1 i BIO2 w urządzeniu gwarantuje powtarzalność procesu technologicznego.