Wybierz język:
Strona Główna > Oferta > Sterowanie > Sterowniki pieców piekarniczych > Sterownik pieców elektrycznych USPP-E
Sterownik pieców elektrycznych USPP-E
Sterownik pieców elektrycznych USPP-E

USPP jest komputerowym regulatorem temperatury, który utrzymuje zadaną temperaturę oraz odmierza zadany czas pracy. Sterownik wykorzystany może być do sterowania elektrycznymi piecami piekarniczymi lub innymi. Sterownik wykonywany jest w wersji ze sterowaniem: typu Simple-PID jak i sterowaniem typu histerezowego. Uniwersalność rozwiązania umożliwia wykorzystanie sterownika USPP również w innych zastosowaniach gdzie niezbędne jest utrzymywanie temperatury i odmierzanie czasu. Parametry procesu ustawiane podczas programowania zapisywane są do pamięci nieulotnej sterownika. Nie ma potrzeby ustawiania ponownie parametrów po włączeniu zasilania. Sterownik USPP jest regulatorem dwukanałowym; realizuje w danej chwili niezależne utrzymywanie temperatury dla dwóch kanałów. Program odczytuje temperaturę z dwóch czujników temperatury, steruje stycznikami albo zespołem triaków lub tyrystorów. Ze względu na dwa czujniki sterownik może również pełnić rolę regulatora dwuprogowego z odmierzanym czasem, bądź też dwóch niezależnych jednokanałowych regulatorów temperatury. Wszystkie parametry ustawiane podczas programowania są wprowadzane za pomocą klawiatury foliowej pokrywającej płytę czołową. Mierzona wartość temperatury wybranego kanału prezentowana jest na bieżąco na wyświetlaczu. Odmierzany czas jest prezentowany na osobnym wyświetlaczu. Na płycie czołowej sterownika znajdują się diody LED sygnalizujące czy w danej chwili wyjścia są włączone czy wyłączone. Sygnalizowane są również stany alarmowe diodą ALARM (przekroczenie dopuszczalnej temperatury, uszkodzenie elementów wykonawczych, uszkodzenie czujnika temperatury). Każdy z kanałów posiada dwa niezależnie włączane wyjścia umożliwiające podział włączanej mocy w ramach jednego kanału. Ponadto sterownik posiada dwa niezależne wyjścia napięciowe typu włącz-wyłącz umożliwiające sterowanie dodatkowymi funkcjami np. włączenie oświetlenia, wentylacji, zaparowania itp. Sterownik posiada dźwiękową sygnalizację informującą o zakończeniu odmierzania zadanego czasu (np. koniec wypieku). Urządzenie zasilane jest napięciem 230 VAC, w przypadku zaniku napięcia zasilania stan sterownika jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej dzięki czemu po włączeniu zasilania przerwany proces jest kontynuowany. Wartość napięcia zasilania może być dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Urządzenie wykonane jest w postaci modułu umieszczonego w metalowej obudowie o wymiarach 90x90x120 mm i płycie czołowej 96x96 mm lub plastykowej obudowie o wymiarach 90x90x100 mm i płycie czołowej 96x96 mm. Sterownik może pracować w temperaturze otoczenia z zakresu 0 - 60 ° C. Z uwagi na uniwersalność wyjść i łatwy montaż sterownik może być zastosowany zarówno w nowych piecach jak też już eksploatowanych. Realizowane funkcje:

 • sterowanie procesami cieplnymi
 • utrzymywanie temperatury,
 • odmierzanie czasu,
 • liczba wejść pomiarowych temperatury: max 2
 • zakres temperatury mierzonej 999 ° C
 • maks. długość odmierzanego czasu 99 min lub 99h
 • rodzaj czujnika temperatury: termopara lub PT100
 • sterowanie: stycznikami, triakami, tyrystorami
 • rodzaj sterowania: Simple-PID lub histerezowe
 • dźwiękowa sygnalizacja zakończenia odmierzania czasu
 • sygnalizacja stanów alarmowych:
  - przekroczenie dopuszczalnej temperatury 
  - uszkodzenie elementów wykonawczych (stycznik, triak) 
  - uszkodzenie czujnika
 • pamięć nieulotna do zapamiętania ustawionych parametrów
 • kontynuacja procesu po przerwie w zasilaniu
 • możliwość wykorzystania jako regulator dwuprogowy
 • typowe zastosowanie: sterowanie piecami piekarniczymi