Wybierz język:
Strona Główna > Oferta > Regulacja > Regulatory temperatury > Regulator temperatury z charakterystykami US11
Regulator temperatury z charakterystykami US11

US11 jest komputerowym regulatorem temperatury, który realizuje złożone procesy cieplne według zadanego przez użytkownika programu. Proces może składać się z wielu etapów polegających na utrzymaniu temperatury przez ustalony czas lub na podwyższaniu albo obniżaniu temperatury w zadanym tempie. Parametry procesu ustawiane podczas programowania zapisywane są do pamięci nieulotnej sterownika. Pojemność pamięci pozwala użytkownikowi na wpisanie dziesięciu różnych programów dla dziesięciu różnych procesów. Sterownik US11 jest regulatorem jednokanałowym; realizuje w danej chwili jeden program, mierzy temperaturę z jednego czujnika temperatury, steruje stycznikami albo zespołem triaków lub tyrystorów. Posiada jednakże wyprowadzenia pozwalające na połączenie kilku sterowników w celu zsynchronizowania pracy. Wszystkie parametry ustawiane podczas programowania mogą być wprowadzane za pomocą klawiatury foliowej pokrywającej płytę czołową. Mierzona wartość temperatury prezentowana jest na bieżąco na wyświetlaczu. Numer wykonywanego programu, rodzaj i numer aktualnie realizowanego etapu wyświetlany jest na osobnym wyświetlaczu. Odstępstwo temperatury od zadanego programu sygnalizowane jest świeceniem diod. Urządzenie zasilane jest napięciem 230 VAC (inne na zamówienie), w przypadku zaniku napięcia zasilania stan sterownika jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej dzięki czemu po włączeniu zasilania przerwany proces jest kontynuowany. Urządzenie wykonane jest w postaci modułu umieszczonego w metalowej obudowie o wymiarach 90x90x120 mm i płycie czołowej 96x96 mm. Sterownik może pracować w temperaturze otoczenia z zakresu 0 - 50 ° C. 

Funkcje sterownika

 • realizacja wieloetapowych procesów cieplnych
 • maks. liczba etapów 20
 • rodzaj etapu:
  • utrzymanie temperatury,
  • zwiększanie temperatury w zadanym tempie,
  • obniżanie temperatury w zadanym tempie,
 • maks. długość etapu 24h
 • zakres temperatury mierzonej 1000 st. C
 • rodzaj czujnika temperatury: termopara lub PT100
 • pamięć nieulotna o pojemności wystarczającej do wpisania 10 różnych programów
 • kontynuacja procesu po przerwie w zasilaniu
 • możliwość synchronicznej pracy kilku sterowników
 • sterowanie: stycznikami, triakami, tyrystorami